Saturday, February 26, 2011

(ცოტაც დამაცა)


აის იდარდიდ დავიმწუხავ ერთხანაც თვალებს,
ქოოდ შენფერას დავიყენებ გვერდში,ტიალო,
მემრ გავიცინებ,თუ არ გავწყერ შენზე ქოოდაც,
შენ თავს დახკვლიიდ იქ რა ამბებ დაატრიალო..

ცოტაც დამაცა,ჴელს ჩავიქნევ გულის ფრიალზე,
კაბის ფრიალით უნდა შავყარ ქაჯების კრება,
მოხვიდ მემრა და ქვან მამასხნიდ კბილებალესილს,
რა ბედენაი წინწინ რომენ მოვხჴელავთ შვებას.

ბეწიკუა ხან დამაცადიდ შავიკვრეც თმათაც,
წინ დავილალავ შენ სიყვარულს ქალაქის გზაზე.
მერე კი ქოოდ გადაბუგვილ მინდვრის ბოლოში
მოგგონდებ, მაგრამ ალბათ მწარედ, გეუბენ რაზე.

ფეხქვეშ გავიფენ,შენ რო გამგვან უნდა ვაზღვიო,
ქოოდ გალეულ, გაბეჩაულ ეემ თვის მთვარეს.
სხივებს გაგიგლით ორთავ მნათობთ,ორთავ სამარეს,
მემრ ზურგთ აგკიდებთ გადანარაზ, შალეწილ კარებს.

ცოტაც დამაცა,დღის სინათით ვიმწუხავ თვალებს,
გვერდში დავისომ ქოოდ შენფერ უხიაგ ყმაწვილს.
შენფერ დაჴელთულს გაონებულ მიყვარდის წვიმა,
იქავაც მიყვარს ,ჩემ ორღობეს იქავაც აწვიმს.

ცოთაც დამაცა,შავხენ რაჴელ ამოდის მზე და
უნდა დავისწავლ წუხრა რაჴელ მოვას უშენოდ.
ქოოდ შენფერა უფერ ვაჟას მოვიძევ მაინც,
ოცნების ქოხებ იქავ შენფერს უნდა ვუშენო.

მართა ჭინჭარაული

დევის ქალი


ჩემ წინაპარი ჩიოდა,
დავიდე წყევლა,ბრალიო,
ცხენით მომავალს გავაზედ
მამიჯდა დევის ქალიო,
სხვაგვარად შამამხენავდა,
კოჭებს სწვდებოდა თმანიო,
ვიცოდი ბეჩავს მამკლავდა,
მკლავსა მივეცი ძალიო,
თავს შავუძახე-გამაგრდი,
პაპკიაური ხარიო!
ავსული ქალის კერძადა
არ გაიხადო თავიო,
დავეტაკენით ერცხვასა,
ქვებმა გაიღეს ჩქამიო,
მახრჩობდა,მიაც ვახრჩობდი,
წუთად გადმექცა წამიო,
იმარჯვა კაცის ძალამა,
ბოლო დაუდგა ჟამიო,
მაასწვრა სიკვდილის წინა,
ავად აკვესა თვალნიო,
-ნუმც იხარებენ დღეიდან
შენის გენების ქალნიო!

მაიკო ჭინჭარაული

გმირი ხევსური ქალი

თამარულ ჭინჭარაული გმირი ხევსური ქალია.ერთხელ,როცა ხევსურეთს ლეკები დასცემიან,თამარული კარს უკან დაიმალა და მარტომ ხანჯლით 25ლეკი მოკლა.ხევსურნი ყოველ წელს,გუდანის ჯვარში ერთ ქვაბ ლუდს მის სახელზე დგამდნენ და ასე იხსენებდნენ: "თამარულსა,კარს უკან დამალულსა,შაუნდას ღმერთმა".დღეს ის მგონი აღარავის ახსოვს.ამაზე წავიკითხე 3 წლის წინ მცხეთის,"იოანე-თორნიკე მთაწმინდელის" სახელობის დედათა მონასტერში,ჟურნალ "კარიბჭეში",მაგრამ ეხლა,იმ ნომერს ვეღარ ვპოულობ,ამიტომაც არ მაქვს მეტი ინფორმაცია