Monday, November 19, 2012

ჩვენ რატომ ვგავართ ერთიმეორეს?

აზმორებს ღამეს ქედებზე ახლა,
დუმს მყუდროების სასახლე დიდი,
ფანტელთა ცვენა და ლექსი გვახლავს,
მეხვევა შენი სულისთქმა მშვიდი.
შეჰყურებ მთვარეს, ოცნებებს ქარგავ,
მკითხავ და კიდევ გამიმეორებ:
"არცერთი ფიფქი ერთმანეთს არ ჰგავს,
ჩვენ რატომ ვგავართ ერთიმეორეს?"

/ნოშრევან არაბული/

No comments:

Post a Comment